• Le Neu Advocaten - Incasso

Incasso

Le Neu advocaten voorziet ook in een uiterst performant incasso-systeem met aangepaste scherpe tarieven.

Wij streven ernaar dat de cliënt uiteindelijk steeds minstens de hoofdsom van de vordering ontvangt. Onze erelonen blijven beperkt tot hetgeen bovenop de hoofdsom van de debiteur wordt geïnd, met een minimum van € 175,00 exclusief BTW.

Naargelang de aard van de invordering en het aantal zaken kunnen er uiteraard andersluidende afspraken worden gemaakt.