• Le Neu Advocaten - Inhouse counselling

Inhouse counseling

Voor cliënten die binnen hun onderneming voor korte of langere tijd intensieve juridische ondersteuning wensen, biedt Le Neu advocaten een formule aan van inhouse counseling.

U kunt beschikken over een ervaren raadsman die binnen uw onderneming volledig te uwer beschikking staat voor 4 of 8 uren per dag. Er wordt gewerkt op basis van een vast dagtarief van 750,00 EUR exclusief BTW, waardoor u op voorhand inzicht heeft in de kosten.

De aangeboden diensten kunnen divers zijn:

Algemene juridische ondersteuning op vlak van handelsrecht, vennootschapsrecht en contractenrecht:

  • screening overeenkomsten
  • redactie overeenkomsten
  • bijstand in juridische discussies, bv. redactie protesten, brieven etc...

Projectmatige bijstand:

  • bijstand in onderhandelingen
  • begeleiding van projecten