• Le Neu Advocaten - Tarieven

Erelonen en onkosten

Naar aanleiding van de eerste vergadering op het kantoor zal de betrokken advocaat de zaak objectief benaderen, zodat u weet wat u juridisch kunt verwachten, hoe uw dossier ervoor staat en welke houding u het best aanneemt.

Vooreerst zal getracht worden de zaak minnelijk te beslechten. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, zal een juridische procedure worden opgestart. De cliënt wordt steeds nauwgezet betrokken bij het verder verloop van de procedure.

Tenzij anders overeengekomen hanteert Le Neu advocaten een uurtarief tussen 135,00 en 200,00 euro exclusief BTW, te verhogen met de gebruikelijke kantoorkosten.

Bij een juridische procedure komen naast onze kosten en erelonen nog gerechtskosten (dagvaardingskosten, betekeningskosten, uitvoeringskosten, beslagkosten, …), welke door de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd worden.

Le Neu advocaten biedt ook de mogelijkheid om een jaarabonnement voor juridische dienstverlening af te sluiten aan gunstigere voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden.