Dieter LEENDERS

Mr. Dieter LEENDERS studeerde in 2002 af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Aansluitend vatte hij in 2002 zijn stage aan bij Mr. Ria Hens. Van 2004 tot heden is hij verbonden aan het kantoor Reyns advocaten te Beveren-Waas. In 2009 richtte hij samen met Mr. Vanessa Neut Le Neu advocaten op. Mr. Leenders is ook plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Beveren-Waas sedert 2010.

 • Erfenissen en echtscheidingen, personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstammingsvorderingen en afstammingsbetwistingen, adoptie), huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen, testamenten), familiaal strafrecht
 • Internationale echtscheidingen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht, letselschade

Nederlands - Frans - Engels

Vanessa NEUT

Mr. Vanessa NEUT studeerde in 2002 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Aansluitend vatte zij in 2002 haar stage aan bij elegis advocaten te Antwerpen, waar zij na een gedegen opleiding haar kennis verruimde en zich verder specialiseerde in onderstaande rechtsmateries. Sedert 2008 biedt zij tevens juridische ondersteuning aan AGORIA (= federatie van de technologische industrie) en haar leden.

 • Algemeen contractenrecht:
  • redactie, onderhandeling en nazicht van contracten
  • vastgoed
  • bouw- en aannemingsrecht
  • huurrecht
 • Erfrecht - vereffening en verdeling
 • Ondernemingsrecht:
  • deblokkering van vennootschappen
  • overdracht van aandelen
  • managementovereenkomsten
  • distributie, agentuur
  • (software)licentie-overeenkomsten
  • invorderingen
  • opmaak algemene voorwaarden
Nederlands - Frans - Engels