Dieter LEENDERS

Mr. Dieter LEENDERS studeerde in 2002 af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Aansluitend vatte hij in 2002 zijn stage aan bij Mr. Ria Hens. Van 2004 tot heden is hij verbonden aan het kantoor Reyns advocaten te Beveren-Waas. In 2009 richtte hij samen met Mr. Vanessa Neut Le Neu advocaten op. Mr. Leenders is ook plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Beveren-Waas sedert 2010.

 • Erfenissen en echtscheidingen, personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstammingsvorderingen en afstammingsbetwistingen, adoptie), huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen, testamenten), familiaal strafrecht
 • Internationale echtscheidingen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht, letselschade

Nederlands - Frans - Engels

Vanessa NEUT

Mr. Vanessa NEUT studeerde in 2002 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Aansluitend vatte zij in 2002 haar stage aan bij elegis advocaten te Antwerpen, waar zij na een gedegen opleiding haar kennis verruimde en zich verder specialiseerde in onderstaande rechtsmateries. Sedert 2008 biedt zij tevens juridische ondersteuning aan AGORIA (= federatie van de technologische industrie) en haar leden.

 • Algemeen contractenrecht:
  • redactie, onderhandeling en nazicht van contracten
  • vastgoed
  • bouw- en aannemingsrecht
  • huurrecht
 • Erfrecht - vereffening en verdeling
 • Ondernemingsrecht:
  • deblokkering van vennootschappen
  • overdracht van aandelen
  • managementovereenkomsten
  • distributie, agentuur
  • (software)licentie-overeenkomsten
  • invorderingen
  • opmaak algemene voorwaarden
Nederlands - Frans - Engels

Gert HERMANS

Meester Gert HERMANS studeerde in 2001 af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Hij verdiepte zich vervolgens een jaar in het bedrijfsrecht tijdens een specialisatieopleiding bedrijfsjurist aan de Universiteit van Gent. Aansluitend vatte hij in 2002 zijn stage aan bij Advocatenkantoor Caluwaerts en Uytterhoeven te Antwerpen, waar hij voornamelijk ervaring opdeed in het handels- en vennootschapsrecht, maar ook in het burgerlijouwt recht Na zijn stage werd hij opgenomen op het tableau van de balie van Antwerpen. Nadat hij vennoot werd bij Advocatenkantoor Van Overstraeten te Mol werd hij tevens opgenomen op het tableau van de balie van Turnhout. Sedert zijn benoeming tot faillissementscurator in 2011 handelt hij tevens faillissementen af ​​voor de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout. Na de fusie van de balie van Antwerpen en Turnhout heeft hij zijn kantoor in 2019 geïntegreerd in de advocatengroepering Le Neu, en is thans actief zowel in Antwerpen als in Turnhout.

 • Ondernemings- en vennootschapsrecht
 • Bouwrecht
 • Faillissementsrecht
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Nederlands - Frans - Engels